اسب های کوتوله شتلند
پونی شتلند یا به اختصار شتلند، نژادی کوچک ولی قوی هیکل از پونیها میباشد که بسیار باهوش بوده و پاهایی کوتاه و یال و دمی بلند دارد و نخستین بار در شتلند اسکاتلند پرورش داده شدهاست. پونی شتلند به دلیل کوچکی اندازهاش به عنوان اسبچهای برای کودکان بسیار محبوبیت دارد اما باید توجه داشت که این نوع از پونیها غالبا بسیار سرکش بوده و کنترل کردنشان سخت میباشد. همچنین از پونیهای شتلند در قرن نوزدهم به عنوان اسب بارکش استفاده میشده است.
نظرات کاربران
UserName