ماهیگیری زمستانی روی رود یخ زده
هر ساله در زمستان با شروع فصل سرما و یخ زدن سطح رود دنیپر ماهیگیران اوکراینی با ایجاد سوراخ بر روی یخ ماهیگیری زمستانی خود را آغاز می کنند.
نظرات کاربران
UserName