بزرگترین پیتزا جهان
این پیتزا که رکورد آن در کتاب گینس ثبت شده است،با قطر 40 متر بزرگترین پیتزای جهان است. دکتر Schar و گروهش برای درست کردن این پیتزا بیش از 90 تن آرد فاقد گلوتن و 48 ساعت زمان صرف کردند.
نظرات کاربران
UserName