پل عجیب ملکوگ در هلند
این پل عجیب در کشور هلند ساخته شده است. شما برای عبور از این پل کدام راه را انتخاب میکنید. یا باید از مسیر دوچرخه ها با پیمودن مسیر 100 متری به آن طرف رفته و یا از پله ها به ارتفاع 12 متری بالا رفته و به آن طرف پل برسید.
نظرات کاربران
UserName