اسکیموها؛ همراهی عجیب انسان با طبیعت
در دوران پیش از عصر ارتباطات بسیاری از انسان ها حتی نمی توانستند تصور کنند که کسانی هم هستند که در شرایطی متفاوت از آنها زندگی می کنند؛ اما عصر ما عصر نمایان شدن تفاوت ها است. یکی از گروه هایی که در محیط و شرایط بسیار متفاوت با ما زندگی می کنند، اسکیموها هستند. حدود 5000 سال پیش ، گروهی از اهالی آسیا به سوی سرزمین‏های سرد شمالی رفتند و در آنجا ساکن شدند. به این ساکنان جدید اسکیمو گفتند. مجموعه عکس هایی که بین سالهای 1909 تا 1932 گرفته شده، سرسختی آنها برای غلبه بر سخت ترین شکل زندگی را به خوبی نشان می دهد. آنها با پوست حیوانات و قالب‏های منظم یخ، خانه‏ هایی گرم و امن می‏سازند و زمستان‏های سرد و طولانی قطب را در این خانه‏ ها به سر می‏برند. اسکیموها از همه قسمت‏های شکارشان به شکلی استفاده می‏کنند. گوشت آن را- گاهی خام- می‏خورند، با پوستش قایق، لباس و چادر می‏سازند، با استخوان‏هایش سوزن و سرنیزه درست می‏کنند و چربی آن را به جای نفت و چوب می‏سوزانند.
نظرات کاربران
UserName