تراشكاري هنرمندانه و ظريف روي زغال مداد كنته
اثار هنرمند آلماني راگنا ريچ-كلينگبرگ بر روي زغال مداد هاي كنته. او تصاوير شخصيت هاي معروف دنيا را روي اين زغال ها با دقت و ظرافتي باور نكردني شبيه سازي كرده است.
نظرات کاربران
UserName