خوش شانس‌ترین جغد جهان
نه تنها جغد بلکه هر موجود زنده دیگری هم که در تاریکی شب با یک وانت بزرگ تصادف کند و زنده بماند را می توان موجودی خوش شانس نامید. تصور کنید که یک ماشین با سرعت 90 کیلومتر در ساعت با شما بر خورد کند چقدر احتمال این را میدهید که بعد از این بر خورد هنوز هم زنده باشید؟ این جغد خوش شانس در حال پرواز در ارتفاع پایین بوده که با یک وانت بزرگ فورد که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت می کرده بر خورد میکند. شدت این برخورد به حدی بوده که جلو پنجره ماشین شکسته و حیوان بیچاره در آن فرو میرود. راننده که از این تصادف شوکه شده بوده و در لحظات اول هنوز متوجه نبوده که چه اتفاقی افتاده است از ماشین بیرون میآید و پرنده ای را میبیند که در ماشینش فرو رفته، اما تعجب راننده وقتی بیشتر میشود که میبیند پرنده خوش شانس از تصادف جان سالم به در برده و زنده مانده است.
نظرات کاربران
UserName