تصاوير كم نظير از اندام هاي گلد فيش
آثار عكاسي كم نظير و بسيار حرفه اي از عكاس ژاپني به نام هيروشي ايواساكي را مشاهده مي كنيد. او متخصص گرفتن عكس از تجهيزات كوچك و ظريف مانند ساعت و قطعاتش است. ولي ظاهرا اين بار سوژه هايش ظريف تر و زيباتر بوده اند. او اين بار تصميم گرفته زيبايي ماهي هاي گلد فيش را به نمايش گذارد البته به سبكي جديد . او با گرفتن تصاوير ماكرو و از نماي نزديك از زيباترين اندام اين ماهي ها (دم) عكس هاي بي نظيري خلق كرده است.
نظرات کاربران
UserName