"میر" دومین حفره بزرگ جهان در سیبری
این حفره به قدری بزرگ است که جریان هوایی شدیدی به درون دارد و باعث می شود هلیکوپترهایی که بر فراز ان پرواز می کنند به درون کشیده شوند. روسها خدا رو شکر می کنند که هم بساط کمونیسم بر چیده شده و هم معدن میر از کار افتاده است و گرنه معلوم نبود چه تعداد از آنها در اردوگاه های کار اجباری مجبور بود به جهنم سیبری بروند و در این معدن غول پیکر کار کنند. معدن میر در نزديكي شهر Yukutia در شمال روسيه قرار دارد و اگرچه از سال 2001 تا کنون تعطیل شده ولی همچنان به عنوان دومین حفره بزرگی که توسط بشر حفر شده شناخته می شود. این غول روسی در سال 1955 کشف شد و پس از توسعه آن در دهه هفتاد میلادی قطر آن 1.2 کیلومتر و عمق آن 525 متر است و پس از معدنمس بينگهام دومین حفره بزرگ دست ساز بشر در جهان است.
نظرات کاربران
UserName