زيبا ترين و گرانترين نژاد اسب در دنيا
این اسب از نژاد اسب ترکمن نه تنها زیبا و خیره کننده است، بلکه در سرعت و استقامت نیز بینظیر است. تنها حدود 3500 اسب از این نژاد در کشورهای؛ ترکمنستان، روسیه، اروپا، استرالیا و آمریکای شمالی شناخته شده است. اسبهایی که نه تنها در نوع رنگ، بلکه بسیار پر جنب و جوش و اندامی قوی، سخت و هوشی فوقالعاده در همکاری با سوار را دارند. آخال تک از گرانترین و قدیمیترین نژادهای اسب نیز به حساب میآید. گفته میشود این اسب باقی مانده از نژاد اسبهای دوران فراعنه در آسیای مرکزی، یعنی حدود 2000 سال پیش است. آخال تک اسبی طلایی متالیک و چشم نواز و بسیار زیبا است. گفته میشود این اسب گرانترین اسب دنیا به ارزش 2.5 دلار امریکاست که در اختیار یک خانم میلیاردر امریکایی است.
نظرات کاربران
UserName