هنرمندی بسیار جالب با شیشه های خرد شده
این پنجره جالب توسط هنرمندی به نام Baptiste Debombourg با شیشه های خرد شده درست شده است.
نظرات کاربران
UserName