مسابقه بابانوئل ها در لندن
هزاران نفر در لندن برای کمک به یک خیریه افراد معلول در یک مسابقه شرکت کردند. تم این رقابت جالب پوشیدن لباس به سبک بابانوئل بود که همین باعث شد تا صحنه های دیدنی و جالبی را رقم بزنند.
نظرات کاربران
UserName