عکاسی پر سرعت از قطرات آب
عکس های حاضر اثر عکاس آلمانی مارکوس رئوگلز با استفاده از تکنیک عکاسی پر سرعت می باشد. او این تصاویر حیرت انگیز را درچند هزارم ثانیه و با استفاده از نور پردازی و رنگ پردازی هنری گرفته است که در آن ها حرکات بسیار زیبایی از قطرات آب به تصویر کشیده شده اند که با چشمان عادی قابل مشاهده نخواهد بود.
نظرات کاربران
UserName