حمله یک فیل به یک ماشین
در آفریقای جنوبی،فیلی به ماشین گردشگران حمله کرد ولی گردشگران از این حمله جان سالم به در بردند.
نظرات کاربران
UserName