مجسمه هایی زیبا ساخته شده از صفحات کتاب
Brown has هنرمندی است که می گوید کتاب ها و داستان هایشان ما را به دنیای جدیدی می برند که دوست داریم تصویری از آنها را داشته باشیم. او با استفاده از صفحات چند کتاب مجسمه ای بر طبق داستان همان کتاب ساخته است.
نظرات کاربران
UserName