کشف غاری جالب و عجیب در عمق زمین
سه کاشف نترس در 140 متری زیر رشته کوه راکی به پرواز درآمدند.

نیک ویرا، آدام واکر، و کریستین استینر وقتی به 140 متری زیر رشته کوه های راکی در آمریکای شمالی رسیدند به غاری برخوردند که زیبایی هایش به آنها احساس پرواز داد. انعکاس صدا در غاری بلورین از یخ چه احساس دیگری به اولین بیننده خود می دهد. و حالا کشف این غار به نام ایشان ثبت شده است.
تمام سطح این غار به طول 704 متر از یخ است و این کار را بر بازدید کنندگان آن سخت خواهد ساخت.
نظرات کاربران
UserName