کویر خارا
کویر خارا (بیابان خارا) در 100 کلیومتری شرق استان اصفهان واقع شده است که در شمال بیابان خارا، تپههای ماسهای بلندی وجود دارد که بلندترین ارتفاع آن در حدود 100 متر است همچنین مناظر تالاب گاوخونی از فراز تپههای شرقی بسیار زیبا و بدیع است.
نظرات کاربران
UserName