سیمرغ
واژه سینما از واژه یونانی κινῆμα, -ατος به معنای جنبش گرفته شده است.
نظرات کاربران
UserName