اخراجی ها
اخراجیها نام فیلمی ایرانی به کارگردانی مسعود دهنمکی و ساخته سال ۱۳۸۶ است. اخراجیها پس از ساخت دو مستند فقر و فحشا و کدام استقلال؟! کدام پیروزی؟! نخستین ساخته سینمایی دهنمکی است.
نظرات کاربران
UserName