محمد رضا اعلامی
هُنَرپیشه یا بازیگر به کسی گفته میشود که بهطور حرفهای نقشی را در یک نمایش، تئاتر، سینما و تلویزیون بازی میکند. هنرپیشه، که در گذشته آکتور یا آرتیست خوانده میشد، کسی است که نقشی را در اثری نمایشی بازی میکند. این اصطلاح بیشتر برای آنان که در نقش بازی میکنند بکار میرود هرچند که دوبلورها و بازیگران نقشها در نمایشهای رادیویی نیز ممکن است هنرپیشه خوانده شوند. هنرپیشه میتواند کار خود را در چهارچوب یک تئاتر، فیلم، مجموعه تلویزیونی یا در حین آموزش دیگر هنرپیشگان انجام دهد.
نظرات کاربران
UserName