تراش کاری های بسیار واقعی روی چوب
Sergey Bobkov's هنرمندی است که با تراش کاری های زیبایش روی چوب آثار خارق العاده ای پدید می آورد،این بار او بخشی از حیات وحش سیبری را روی چوب تراشکاری کرده است. او روزی 10 تا 12 ساعت را مشغول به کار روی این مجسمه ها است و اتمام هر کدام شاید چند ماه طول کشیده باشد.
نظرات کاربران
UserName