مدیتیشن
متخصصان بیهوشی قبل از بیهوش کردن بیماران به منظور عمل جراحی، داروهای آرام بخش به آن ها تزریق می کنند. البته مصرف داروهای آرام بخش می تواند با عوارض جانبی متعددی رو به رو گردد. از جمله این عوارض جانبی می توان به سرگیجه، حافظه و تمرکز ضعیف، تار شدن دید چشم، سردرد و احساس بیمار بودن اشاره کرد. اشخاص سالمند در مقایسه با سایرین بیشتر با عوارض جانبی مصرف داروهای آرام بخش مواجه می شوند. کاهش هشیاری می تواند روی کار شخص تأثیر نامطلوب بر جای بگذارد. کسی که داروهای آرام بخش مصرف می کند ممکن است لازم باشد از کار کردن با ماشین آلات و یا رانندگی خودداری ورزد
نظرات کاربران
UserName