خوراکی های مدیتیشنی
داروهای آرامبخش داروهای ضد اضطراب هستند که خاصیت آرام کننده و یا خواب آور دارند. به این ها اغلب داروهای آرامبخش خفیف می گویند تا تفاوتی میان آن ها و داروهای آرامبخش عمده ایجاد شود. اغلب داروهای آرامبخشی که تجویز می شوند از خانواده داروهای بنزودیازپین هستند. هم داروهای آرامبخش عمده و هم داروهای ضد افسردگی می توانند تأثیرات آرامش بخشی داشته باشند
نظرات کاربران
UserName