نور لپ تاپ
در هنگام جنگ جهانی دوم کامپیوتر به زنان نظامی انگلیسی و آمریکایی که کارشان محاسبه مسیرهای شلیک توپهای بزرگ جنگی به وسیله ابزار مشابهی بود، اشاره میکرد.
نظرات کاربران
UserName