تکنولوژی
لپتاپها به طور کلی دارای همان اجزایی هستند که در یک رایانه رومیزی وجود دارد ولی با این تفاوت که تا جای ممکن از وزن و اندازه آنها کاسته شدهاست. لپتاپها دارای صفحه نمایش بلور مایع هستند و چند طرح حافظه درآنها برای RAM در نظر گرفته شدهاست. لپتاپها دارای یک صفحه کلید سرخود هستند و یک ماوس نیز روی صفحه زیرین آنها وجود دارد ولی میتوان صفحهکلید و ماوس خارجی و جداگانه نیز به آنها متصل کرد.
نظرات کاربران
UserName