سواحل قرمز رنگ استرالیا
بخشی از سواحل استرالیا بدلیل قرمز شدن آب های آن ها تعطیل شد و از ورود مردم به آنها جلوگیری شده است. این قرمزی غیر عادی رنگ بدلیل جلبک های زیادی است که به ساحل رسیده اند.
نظرات کاربران
UserName