کارتون هورتن
در جنگل “Nool” يک فيل خيال‌پرداز به نام “Horton” هنگام آب‌تني، از يک توده‌ي گردوغبار، صداهايي مي‌شنود. بعدا هورتون درمي‌يابد که آن توده، براي محافظت از شهر Whovile و تمام ساکنان ميکروسکوپي آن است. شهري که شهردارش، “Ned” بر آن حکومت مي‌کند. Ned يک زن مهربان دارد و ?? دختر. Ned يک پسر هم دارد به نام Jojo که قرار است شهردار آينده‌ي شهر Who بشود. Ned و Horton توافق مي‌کنند که براي محافظت و حمايت از Whoها، Horton مکاني امن براي آن‌ها در نظر بگيرد. البته اين‌کار Horton، باعث تمسخر وي از طرف بقيه جانوران جنگل مي‌شود…
نظرات کاربران
UserName