قطاری ساخته شده از شکلات
این قطار که 33 متر طول دارد در بروکسل بلژیک ساخته شده است. در ساخت این شکلات عظیم الجثه بیش از 1200 کیلوگرم شکلات بکار رفته است.
نظرات کاربران
UserName