آرامگاه شهید مدرس که توسط رهبر انقلاب افتتاح شد
شهید مدرس 75 سال پیش در تبعیدگاه خود واقع در شهرستان کاشمر به شهادت رسید. آرامگاه وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجدید بنا و در سال 1367 توسط حضرت آیتالله خامنهای افتتاح شد.
نظرات کاربران
UserName