گزارش تصویری آیین سنتی محتشم‌خوانی
آیین سنتی محتشم خوانی از جمله سنن قدیمی استان یزد و مردم زارچ به حساب میآید؛ در این آیین مردم در دهه اول محرم، هیزمی را در حسینیه آماده کرده و با آتش زدن آن شروع به خواندن اشعار محتشم میکنند و با دستانی حلقه شده به دور آتش میگردند.
نظرات کاربران
UserName