خانه ای لوکس درون غار
این خانه در بالای مقبره های Etruscan درون غاری در ایتالیا ساخته شده است،در اصل این خانه در قرن چهاردهم ساخته شده بود و حالا با باسازی به مکانی راحت برای زندگی تبدیل شده است.هرچند این خانه تاریخی باسازی شده، ولی تمام ارزش تاریخی غار را حفظ کرده و هیچ صدمه ای به طبیعت غار وارد نکرده است
نظرات کاربران
UserName