مجسمه هاي باور نكردني ساخته شده با مداد
آثاری را که مشاهده مینمایید متعلق است به هنرمندی به آثار لیونل بادن .
نظرات کاربران
UserName