ایجکت؛ از هواپیمایی که می‌رود تا با نهایت سرعت به یک تابوت تبدیل شود چگونه باید فرار کرد؟
گاهی اوقات برای یک خلبان هیچ راهی نمیماند جز این که دل به آسمان بزند و دکمه ایجکت را بفشارد تا از هواپیمایی گران قیمتی که تا چند ثانیه دیگر تابوت او میشود فرار کند.
در زیر تصاویری از ایجکتهای واقعی و آزمایشی هواپیماهای جنگی را میبینید.
نظرات کاربران
UserName