مسکو 1931 در قاب تصاویر
شهرهایی که این روزها نامشان را همه مردم دنیا میشناسند در قرن گذشته به چه شکل بودند و مردم آنها چگونه روزگار میگذراندند.
آنچه در زیر میبینید تصاویر زندگی مردم در شهر مسکو در حدود 90 سال پیش است، این تصاویر توسط عکاس آمریکایی برانسون دکوئو ثبت شده است و در آرشیو دانشگاه کالیفرنیای آمریکا نگهداری میشود.
نکته جالب در مورد این تصاویر این است که اینها در ابتدا رنگی نبوده و سپس به صورت دستی رنگ آمیزی شدهاند و به همین خاطر تصاویر فتوشاپی به نظر میرسند
نظرات کاربران
UserName