رستوران Tusen در کوهستان های سوئد
این رستوران بر طبق پروژه ای از شرکت معماری Murman در Ramundberget در سوئد طراحی و ساخته شده است. نکته جالباین رستوران با ظرفیت125 نفر ساخته شدن آن با چوب میباشد. نمای فوق العاده تماشاییاز داخل و شکل دایره ای برای آسیب ندیدن از طوفانهای کوهستانیاز دیگرویژگی های این سازه طبیعی میباشد.
نظرات کاربران
UserName