لاک‌پشت زره پوش رعب آور
اسکودا پی ای 2 یاپنزرواگن 2 خودرو زره پوشی بود که در سال 1923 ساخته شد، این ماشین به خاطر شکل خاص خود به لاکپشت معروف بود.
این زره پوش که از آن تنها 12 عدد ساخته شد به خدمت پلیس وین و چک در آمد و سپس با مجهز شدن به بی سیم به پلیس آلمان پیوست. ظاهر خاص این ماشین و اندازه بزرگ آن با چهار مسلسلی که در اطراف داشت بسیار رعب آور بود.
نظرات کاربران
UserName