طوفان «سندی» با امریکایی‌ها چه کرده است؟
طوفان سندی، بزرگترین طوفان امریکا در یک قرن گذشته است که با سرعت 135 کیلومتر در ساعت در شرق و شمال شرق این کشور می تازد و تلفات به بار می آورد. تا به حال بیش از 100 نفر در اثر این طوفان جان خود را از دست داده و خسارت عظیمی به ساختمان ها و تاسیسات شهری این مناطق وارد شده است.
نظرات کاربران
UserName