... وَ حُجَّتِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ نُورِهِ ...
سلام بر پيشوايان‏ دعوت كننده،و پيشروان هدايت كننده،و سروران سرپرست،و مدافعان حمايت كننده،و اهل ذكر و صاحبان فرمان‏ و باقيمانه خدا و برگزيدگان او،و گروه و صندوق دانش حق، و حجّت و راه و نور و برهان خدا،و رحمت و بركات خدا بر آنان باد،
نظرات کاربران
UserName