روز عرفه و شب عید قربان در مکه مکرمه
تصاویریزیبا و پاشکوهی که مشاهده خواهید کرد، از روز عرفه و شب عید قربان در مکه مکرمه که مصادف با روز و شب پنجشنبه گذشته بود.

منبع: خبرگزاری فارس
نظرات کاربران
UserName