فکر می کنید این تصاویر زیبا از روی چه چیزی الگو برداری شده است؟
با دیدن عکس های سلول گیاهان و یا حتی بدن خودمان شگفت زده می شدیم به خاطر زیبایی که در این ذرات کوچک وجود دارد اما آیا فکر می کردید صوت نیز تصاویری این چنین زیبا داشته باشد.
یک عکاس تصمیم گرفت برای آهنگ موبایل از صوت نهنگ ها تصویر برداری کند وقتی این تصاویر سیاه و سفید را مشاهده کرد متوجه نظم هندسی بی نظیر در این اصوات شد. با استفاده از نرم افزار های ویژه این تصاویر را به صورت رنگی در آورد. از نظر متخصصان هنر آنقدر این تصاویر در تقارن و زیبایی هندسی دقیق هستند که انگار با محاسبات دقیق ریاضی و هندسه رسم شده اند. رنگ های این اصوات نشان از فرکانس صدای نهنگ در آن لحظه دارد به صورتیکه رنگ قرمز تصاویر فرکانس پایین،رنگ سبز فرکانس متوسط و رنگ بنفش که تصویر آن نیز مثل گل بنفشه است فرکانس های بالا را نشان می دهد. آقای فیشر این عکاس هنرمند به دنبال تصویر برداری از اصوات سایر موجودات و حتی گل ها نیز می باشد.
نظرات کاربران
UserName