برداشت انار از باغات تفت به روایت تصاویر
با آغاز فصل پاییز، برداشت انار در شهرستان تفت استان یزد آغاز شده است.
نظرات کاربران
UserName