کبوتران گرد حرم؛ حضور حجاج برای انجام مناسک پرشکوه حج
كاروانهاي مختلف مسلمانان از هر كشور جهان با رنگ و پوشش خاص خود به سرزمين وحي آمدهاند و اينجا در مدينه رنگينكماني از رنگها به چشم ميخورد. سرزمين وحي ميزبان مسلماناني است كه براي ديدار معشوق خود به تجليگاه عشق الهي شتافتهاند. زائران از اقصي نقاط جهان در مدينه منوره گرد هم آمدهاند تا در مدينه اول قبل از رسيدن به خانه خدا، با پيامبر اسلام ديداري داشته باشند. وجود كاروانهاي مختلف با نشانهها و نژادهاي گوناگون در كوچه و خيابانهاي مدينه، رنگين كماني از رنگها را به وجود آورده است؛ رنگين كماني كه در هر گوشه آن كسي با معبود خود خلوت كرده و مشغول دعا، نيايش و عبادت است.
نظرات کاربران
UserName