تصاویری از داخل مرقد مطهر پیامبر خدا
تصاویر استثنایی از داخل مرقد مطهر پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی (ص) که تصویر خانه و محراب حضرت فاطمه زهرا (س) نیز در کنار آن دیده می شود
نظرات کاربران
UserName