بازگرداندن چوب ها به طبیعت
200 نفر در چین بصورت داوطلبانه دور هم جمع شدند تا تعداد 80 هزار تکه از چوب های غذاخوری استفاده شده و بی مصرف را که از رستورانها جمع آوری شده بود را در معرض دید عموم قرار دهند. آن هم بصورتی که یاد آور فرم اولیه آنها یعنی درختان باشد. این راه برای هشدار دادن به شهروندان چینی است که حدود 57 میلیارد از این چوب ها را دور میریزند.که برابر 1.8 میلیون متر مربع جنگل میباشد.
نظرات کاربران
UserName