رودخانه ای به رنگ شیر در چین
رودخانه شهر ونژائو چین به رنگ سفید در آمده است. این رنگ سفید بدلیل ریخته شدن سهوی مقدار زیادی از مواد یک کارخانه در آب است. هر چند مسئولین این شهر اعلام کردند که بدلیل طبیعی بودن مواد ریخته شده در آب رودخانه جای هیچ نگرانی وجود ندارد ، با این حال مردم منطقه نگران وضعیت محیط زیست اطراف رودخانه هستند.
نظرات کاربران
UserName