ماشین مسابقه‌ای عجیب در سال 1914
از روزی که اتومبیلها بهوجود آمدند حس رقابت انسان آنها را به پیستهای مسابقه کشاند و روز به روز بر سرعت آنها افزود.
تصویری که در زیر میبینید متعلق به ماشین A.L.F.A 40/60 HP شرکت خودروسازی آلفا یا همان آلفارومئوی امروزی است که در سال 1914 سروصدای زیادی بهپا کرد.
این ماشین یکی از تولیداتی بود که تا زمان خود در دنیای ماشینهای مسابقهای نظیر نداشت، A.L.F.A 40/60 HP که بهصورت آیرودینامیک طراحی شده بود می توانست در پیست مسابقه و همچنین در جاده مورد استفاده قرار بگیرد، مسئله ای که شاید امروز چیز عجیبی نباشد اما صد سال پیش یک ماشین مسابقه آنقدرها جادار و راحت نبود که از آن بتوان در جاده استفاده کرد.
این خودرو عجیب دارای موتور 4 سیلندری بود که میتوانست آن را به سرعت 137 کیلومتر در ساعت برساند که در زمان خود سرعت بالایی به حساب میآمد.
نظرات کاربران
UserName