امام زمان محور هستی
“واَما وجه الانتفاعِ بی فی غَیبتی فَکَا الانتفاع بِالشَّمسِ اذا غَیبتْها عنِ الاَبصارِ السحاب(احتجاج، ج ۲، ش ۳۴۴ ، ص ۵۴۲)
بهره مندی از من در روزگار غیبتم، مانند سود بردن از خورشید است آن گاه که به وسیله ابرها از چشمها پوشیده است“
نظرات کاربران
UserName