ضریح جدید امام حسین(ع) با طراحی استاد فرشچیان
قلمزن‏های این پروژه تعداد ده نفر از اساتید هستند که به سرپرستی استاد مصطفی خدادادزاده از شهر اصفهان به قم آمده و مشغول خدمت می‏باشند. ایشان و تیم قلمزنی‏اش نقوش رسم شده توسط استاد فرشچیان و همچنین خطوط استاد موحد را بر روی ورق‏های نقره و طلا قلمزنی می‏کنند.
نظرات کاربران
UserName