ضریح جدید امام حسین(ع) با طراحی استاد فرشچیان

سازه مجموعه 12تن وزن دارد، در این سازه 20 پنجره طراحی شده است و طول آن نیز 22 متر و 86 سانت است. همچنین 4.5 نقره و 120 کیلو طلای 18 عیار ، 2 تن مس، 700 کیلوگرم برنج و 650 کیلوگرم فلزات دیگر در آن به کار رفته است.


عکاس، مصطفی مداح نظری

نظرات کاربران
UserName