اردکی که کفش می پوشد
احتمالا این عجیب ترین اردکی است که تا بحال دیده اید و شاید هم اولین اردکی باشد که کفش میپوشد. محل زندگی این اردک در بخشی از یک روستا ی دور افتاده است که پر از تکه های سیمانی و آسفالت های داغ است و برای راه رفتن این اردک دردسر ساز بوده است. صاحب این اردک نیز به این فکر افتاده تا برایش کفش بخرد تا براحتی بتواند در این محل راه برود. ولی بهتر بود کفش غواصی پایش میکرد تا در آب هم بتواند برود.
نظرات کاربران
UserName